utopiskt tbanenät

Create Map

162km tunnelbana totalt med 3 öst-västliga och 4 nord-sydliga linjer samt 2 ringlinjer. Totalt: W1, W2, W3 N1, N2, N3, N4 R1, R2 2 miljoner innanför det lite mörkare blått där tunnelbanan går. Max 1km överallt till tunnelbanan. Utanför finns plats för stadsradhus, villor och annat. Alla tomter är anpassade för att bygga stadsradhus, men man får köpa två tomter och bygga ett större hus. När som helst kan dock huset köpas och bli ett gatuhus á kvartersstad. Totalt bebyggt kan 3 miljoner bo här, varav 1 miljon i villor/stadsradhus som försörjs via huvudgator (som kan bli livskraftiga stadsstråk) med buss och spårvagn till tunnelbanan samt in i ytterkanterna av den täta staden samt på några plats rakt igenom.

X