stråk och byggbar mark

Create Map

Röda linjer - stråk av stadsgator och boulevarder Röd sträckad linje - väg samt spårvägstunnel (3/4 tunnlar (ett stort eller två små för spårvagnarna)). Gul sträckad = motorled under jord. Effektivt huvudstaleden ner mot klarabergsleden mot centralbron samt essingeleden mellan fredhäll och norra länken samt koppling till Bromma och efter en bit i markläge - Förbifart Stockholm. Gröna cirklar = plats där stora mängder byggbar mark runt stråk finns. Totalt mark för ungefär 200-250000 bostäder. Längs alla stråk 4-12 våningshus i snitt med publika ytor, parker och torg i närheten.

X