gbgomdaning

Create Map

40km tunnelbana som knyts samman med de 160km spårvagsräls som redan finns. Samt nergrävning av E6 mellan Tingstadstunneln och Liseberg. Västlänken markerat i rosa. En bit av E45 överdäckad/nergrävd vid slakthusområdet samt mellan Nordstan och Partihallsförbindelsen. Detta lämnar mycket central markyta för exploatering samt att det snabbar på kommunikationerna rejält inom Göteborg stad vilket i sin tur förmodat leder till minskat bilberoende. Stadsbusslinjer går mellan noderna samt korsar linjerna där linjerna inte korsar. Totalt sett får man ett riktigt snabbt sätt att röra sig inom staden.

X