Thorildsplan

Create Map

Bygge vid thorildsplan för typ 6000 nya personer samt överdäckad drottningholmsväg och nedsänkt grön linje med station Thorildsplan några meter längre ner och under ny gata och hus.

X