Svindal

Create Map

Påls väg blir nya vägen som går ner mot Billdal och upp mot Skintebovägen och nya Hovås. Svindalsvägen breddas till gata som trafik kan mötas på samt en trottoar. Vid Uggledal/Svindal efter Lyckhem längs svindalsvägen blir det 32 radhus samt ett hyreshus. Mot 158an löper garage med tak som lutar mot 158an som både är bullerplank och ger garage med litet förvaringsloft. En garageplats per lägenhet/radhus. I Lilla/stora svindal kompletteras med främst villatomter. Längs nya vägen mellan Billdal och Skintebo/Hovås en blandning av hyresfastigheter, radhus och villor. Dör Letsegårdsvägen möter Svindalsvägen idag blir lokalt centrum där. Nytt mot vid 158. Buss X3 tar av vid Brottskärrsmotet, via Hästebäck och svänger ner genom Svindal och kör på motet igen på 158an. Hållplats Hästebäck slås ihop med Uggledal. Ny hållplats vid Letsegårdsvägen samt mitt mellan dagens Hästebäck och Letsegårdsvägen. Buss X2 som stannar i Skintebo förlängs och går till Letsegårdsvägen via Billdals gård.

X