Stadsbebyggelse2035

Create Map

Förtätning, nybyggnation, expropriering (mer sällan) och höghus där det är mycket villabebyggelse i närheten. Varje grått område skall ha ett exp-tal exklusive anlagd parkmark (ej sly, naturområden etc) på över viss nivå. Expropriering/uppköp i stor skala eller liten skala med höghus. Exptal skall vara Avståndet i km från Riddarholmens mitt - (2(exp-tal)/6). Det ger exp-tal på minst 1.5 innanför 3km gränsen, minst 1.0 innanför 6km gränsen och 0.5 innaför 9km-gränsen. Undantaget gäller området avgränsat mot Bergshamra/Ulriksdal, Hallonbergen/Ursvik, Kista och Vasastan där samma täthet som i innerstadens som genomsnitt bör råda. Detta då det ökar det område som är innerstad drastiskt

X