Parker i Sthlm runt bebyggelse

Create Map

Grönmarkerade parker planerade likt Retiroparken i Madrid, Hyde Park i London, Central Park i NYC el. dylikt. Sammanhängande välskötta parker med gångstigar, café (i de större), små sjöar och paviljonger vid eventuellt regn. Kanske någon byggnad med konst samt grillplatser och blomsterarrangemang.

X