Karta s označenim kosinama za prijelaz invalida preko strujnih kablova postavljenih tijekom Adventa u Zagrebu 2019.
X
Karta kosine Advent 2019.
Create Map