Förtätning av Stockholm

Create Map

Stockholm är en utspridd stad. Här är mina förslag på förtätning av staden. Grått är vägar/hårdgjord yta, vitt är gångvägar, svart är hus, med blå kant fastighet och grönt är anlagda parker.

X