Expansion gbg

Create Map

Blått: innerstad med endast ny bebyggelse som infills och slutna kvarter Mörkgrönt: Mellanstaden - infills med radhus och villor huvudsakligen och enstaka lägenhetshus med radhuskänsla Ljusgrönt: Endast villor, radhus och stadsradhus samt ytterst få lögenheter i låga 2 våningshus Ljusgrönt syftar också till att få tätorten större genom att knyta ihop den med andra städer till en tätort på över 1 miljon människor vars regionala centra knyts ihop med pendeltåg och regiontåg

X