Ekowioski i użytkownicy forum ekowioska.pl

Create Map

Koncepcja Ekowioski. "Skrojona na miarę człowieka, zaspakajająca wszystkie potrzeby osada, w której ludzka działalność harmonijnie integruje się ze światem natury, w sposób sprzyjający zdrowemu rozwojowi człowieka i może być z powodzeniem kontynuowana w nieokreślonych ramach czasowych w przyszłości."

X