Barcelona romana

Create Map

Barcelona romana tenia 10 hectàrees i només 1.000 habitants. Barcino va ser una colònia fundada entre l'any 15 i el 12 aC. per l'emperador August. Aquesta colònia va rebre el nom de Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino. Per a construir Barcino es va triar un lloc que permetés dominar tota la plana i part del litoral. Aquest lloc va ser el Mons Taber, que es troba a l'actual Pla de Barcelona. Tenia una planta ortogonal que estava envoltada de muralles i amb quatre portes situades a les vies principals. Aquests carrers es creuaven al centre de la colònia, on hi havia el fòrum o plaça pública.

X