Ελληνικοί Λιγνιτικοί Σταθμοί

Create Map

Ο χάρτης περιέχει βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, έτος έναρξης λειτουργίας καθώς και την εξαίρεση της οδηγίας βιομηχανικών εκπομπών (2010/75/ΕΕ) στην οποία υπάγεται καθένα από τα 6 λιγνιτικά συγκροτήματα της χώρας

X